Pr-1st-1.1-m03-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Relacja poprzedzania zdarzeń

Relacja poprzedzania zdarzeń

Zbiór zdarzeń procesu jest w pełni uporządkowany, według kolejności ich występowania w czasie lokalnym t. Ze względu jednak na nieprzewidywalne czasy transmisji i brak wiedzy o czasie globalnym , uporządkowanie w praktyce zbioru zdarzeń wszystkich procesów , stanowi poważną trudność. Oznaczmy przez relację poprzedzania (ang. happen before, causal precedence, happened before) zdefiniowaną na zbiorze w następujący sposób:

Relacja poprzedzania jest antysymetryczna i przechodnia, a więc jest relacją częściowego porządku.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>