Pr-1st-1.1-m03-Slajd02

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu


Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi pojęciami związanymi z przetwarzaniem rozproszonym. Wykład ten jest kontynuacją wykładu poprzedniego, w którym zdefiniowano podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem rozproszonym. Niniejszy wykład obejmie w pierwszej części omówienie m. in. definicji procesu rozproszonego, wykonania, globalnego stanu spójnego czy też historii realizacji. Następnie zdefiniowana i omówiona zostanie relacja poprzedzania zdarzeń, a także zaprezentowane i omówione zostaną diagramy przestrzenno-czasowe. W kolejnej części wykładu przedstawione zostaną pojęcia przetwarzania niedeterministycznego i grafu stanów osiągalnych. Przedostatnim tematem poruszonym w trakcie tego wykładu będzie mechanizm monitora procesu. Na zakończenie krótko omówiona zostanie ujednolicona konwencja zapisu algorytmów, które będą prezentowane na kolejnych wykładach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>