Pr-1st-1.1-m02-Slajd56

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Model predykatowy

Model predykatowy

W modelu predykatowym, dla każdego pasywnego procesu ze zbiorem warunkującym określony jest predykat , gdzie . Jak łatwo zauważyć, stosownie definiując predykat można oczywiście uzyskać wszystkie wcześniej omówione modele żądań.

Rozważmy na początek dysjunkcyjny model k spośród r, w którym żądania procesu są zdefiniowane w kategoriach podzbiorów , oraz liczb naturalnych , i . Wówczas, predykat można wyrazić następująco:

Definicje predykatu dla innych modeli można wyprowadzić z powyższego sformułowania w sposób następujący:

Model podstawowy k spośród r - przyjmując, że , i dalej:

Model OR-AND - przyjmując, że i dalej:


Model OR - przyjmując, że i dalej:


Model AND - przyjmując, że , , i dalej:

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>