Pr-1st-1.1-m02-Slajd44

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Predykat activate

Predykat activate

Z kolei predykat zdefiniowany jest w sposób następujący:

  1. jeżeli , to
  2. jeżeli , to
  3. jeżeli i

, to:

gdzie oznacza, że pasywny proces zmieni swój stan na aktywny w skończonym choć nieprzewidywalnym czasie.

Predykat zachodzi zatem wtedy i tylko wtedy, gdy w związku z nadejściem (dostępnością) wiadomości od procesów tworzących zbiór () gotowe stanie się którekolwiek z dopuszczalnych zdarzeń odbioru. Innymi słowy predykat zachodzi, jeżeli dostarczenie wiadomości od wszystkich procesów umożliwia uaktywnienie procesu Jak łatwo zauważyć, predykat ten posiada właściwość monotoniczności: jeżeli i , to .

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>