Pr-1st-1.1-m02-Slajd36

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zdarzenia gotowe

Zdarzenia gotowe

Oprócz czynnika wewnętrznego (stanu procesu), zajście zdarzenia może być dodatkowo uwarunkowane stanem kanałów wejściowych (środowiska). Na przykład, zdarzenie e_receive() może zajść tylko wówczas, gdy wiadomość została wcześniej wysłana przez proces i jest aktualnie dostępna w kanale . Podobnie, zdarzenie e_receive() może zajść tylko wówczas, gdy jest spełniony warunek wykonania operacji receive(). Jeżeli zdarzenie może zajść ze względu na warunki zewnętrzne (stan kanałów), to powiemy że zdarzenie jest przygotowane lub gotowe (ang. ready). Fakt gotowości zdarzenia w danej chwili wyrażać będzie predykat ready().

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>