Pr-1st-1.1-m02-Slajd33

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dostępność wiadomości

Dostępność wiadomości

Należy zaznaczyć, że zdarzenie e_send() odpowiada na ogół wykonaniu operacji asynchronicznej, która zapisuje wiadomość do kanału wyjściowego (bufora łącza transmisyjnego). Następnie środowisko rozproszone transmituje wiadomość do węzła docelowego i zapisuje ją w buforze wejściowym procesu docelowego . Gdy wiadomość dotrze do bufora wejściowego procesu docelowego, to wiadomość staje się dostępna i może być natychmiast pobrana z bufora w wyniku wykonania operacji receive().

Dostępność wiadomości utożsamiać też można z zajściem zdarzeń w środowisku komunikacyjnym: zdarzenia dostarczenia wiadomości e_deliver(), albo zdarzenia nadejścia wiadomości - e_arrive(). W tym kontekście, przez oznaczymy zbiór procesów, których wiadomości dotarły i są dostępne dla . Jeżeli proces odbiorcy odczytuje skierowaną do niego wiadomość , wykonując operację receive(), wiadomość ta jest przepisywana (przemieszczana) z bufora wyjściowego łącza (bufora wejściowego procesu ) do lokalnej zmiennej procesu . Jeżeli przepisanie to nastąpiło, to mówimy, że wiadomość została odebrana lub, że zaszło zdarzenie odbioru e_receive().

Warto przypomnieć, że wiadomości mają swoje unikalne identyfikatory, które pozwalają na jednoznaczne kojarzenie zdarzenia nadania konkretnej wiadomości ze zdarzeniem odbioru tej samej wiadomości.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>