Pr-1st-1.1-m02-Slajd02

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu

Celem wykładu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi pojęciami i problemami związanymi z przetwarzaniem rozproszonym. Wykład obejmie omówienie m. in. definicji procesu sekwencyjnego, komunikatu, kanału komunikacyjnego czy też stanu kanału. W dalszej części wykładu omówione zostaną różnego rodzaju operacje komunikacyjne, a także scharakteryzowane zostaną rodzaje komunikacji. Student zapozna się także z formalnym modelem procesu sekwencyjnego. W następnej części wykładu zdefiniowane zostanie pojęcie zdarzenia i podane zostaną definicje różnych ich rodzajów. Kolejnym tematem który zostanie poruszony będzie pojęcie warunku uaktywnienia i definicje z tym związane. Na zakończenie przedstawione zostaną klasyczne modele żądań. Omówione zostaną ich definicje formalne i własności, a także zaprezentowana zostanie w sposób graficzny ich główna idea.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>