Pr-1st-1.1-m01-Slajd31

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

SETI@HOME : jak to działa ?

SETI@HOME : jak to działa ?

Dane z radioteleskopu Arecibo na wyspie Puerto Rico są rejestrowane na taśmach o dużej pojemności. Dziennie na jednej taśmie typu DLT jest zarejestrowanych około 35 GB danych. Ze względu na to, że Arecibo nie dysponuje połączeniem o dużej przepustowości do Internetu, taśmy z danymi muszą być wysyłane do Berkeley tradycyjną pocztą. Na Uniwersytecie w Berkeley dane z taśm są dzielone na małe porcje o objętości 0,25MB nazywane próbkami danych. Próbki są umieszczane na serwerze SETI@Home i udostępniane do analizy uczestnikom projektu na całym świecie za pośrednictwem Internetu.

Sygnały impulsowe to emisje radiowe na pojedynczej częstotliwości, dostatecznie silne aby można było je odróżnić od szumu tła. Wyłuskanie takich sygnałów z danych reprezentujących emisję radiową wymaga przeprowadzenia: procedury wyznaczania poziomu odniesienia (ang. baseline smoothing) dla mocy emisji radiowej w próbkach danych, eliminacji przesunięć częstotliwości (ang. de-chirping) odbieranej emisji radiowej i obliczenia szybkich transformat Fouriera (ang. Fast Fourier Transform - FFT). Oprócz pojedynczych sygnałów impulsowych SETI@Home poszukuje również ich grup układających się w określone wzorce — takie jak sygnały ciągłe, sygnały pulsujące i sygnały potrójne.

Sygnały odległego nadajnika powinny narastać i zanikać podczas przesuwania się ogniska radioteleskopu po niebie. Moc odbieranego sygnału powinna się zwiększać, a następnie maleć kreśląc tzw. krzywą dzwonową jej rozkładu w czasie (krzywa rozkładu Gaussa). Dopasowanie do krzywej Gaussa jest doskonałym testem na pozaziemskie pochodzenie sygnału i odróżnienie go od sygnałów zakłóceń interferencyjnych pochodzenia ziemskiego ponieważ ich charakterystyka rozkładu mocy daje wartość stałą, a nie zmienną w czasie. Test dopasowania do krzywej Gaussa jest wykonywany dla wszystkich rozdzielczości częstotliwości większych od 0,59Hz.

Nasi Obcy sąsiedzi mogą wysyłać sygnały niekoniecznie jako miłe dla naszego ucha czyste tony, które moglibyśmy wykryć. Jeśli chcieliby wykorzystać dostępną im energię bardziej ekonomicznie to ich sygnały mogą być seriami pulsacji przerywanymi okresami ciszy. Takich powtarzających się pulsacji i sygnałów potrójnych poszukuje się w SETI@Home dla każdej rozdzielczości częstotliwościowej od 0,59Hz.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>