Pr-1st-1.1-m01-Slajd05

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Motywy

Motywy

Mimo prowadzonych od lat intensywnych badań dotyczących wymienionych wyżej problemów, dla wielu z nich nie znaleziono jeszcze w pełni satysfakcjonujących rozwiązań. Znaczenie oraz aktualność problematyki konstrukcji i analizy systemów rozproszonych wynika jednak nie tylko z różnorodności otwartych, ciekawych problemów badawczych lecz również, a może przede wszystkim, z ogromnego rzeczywistego zapotrzebowania na systemy rozproszone w wielu dziedzinach zastosowań, podsycanego dostępnością środków technicznych i sukcesami licznych już rozwiązań praktycznych.

Problemy te sprowadzają się w istocie do odpowiedniego wyznaczenia stanów lokalnych procesów składowych przetwarzania rozproszonego oraz ewentualnie stanów kanałów komunikacyjnych, i utworzenia na ich podstawie stanu globalnego, obejmującego wszystkie składniki systemu. Wyznaczony stan globalny może być dalej analizowany w celu wykrycia jego specyficznych parametrów, definiowanych często w formie predykatów. Podstawowa trudność tego problemu wynika z właściwości środowiska rozproszonego, a w szczególności z braku globalnego zegara oraz asynchronizmu przetwarzania i komunikacji. Dowolny proces może bowiem łatwo określić jedynie swój stan lokalny, lecz uzyskanie informacji o stanach innych procesów przetwarzania oraz o stanach kanałów wymaga wymiany wiadomości. Wobec asynchronizmu systemu, otrzymane od innych procesów stany lokalne (składowe stanu globalnego) reprezentują w ogólności stany odnoszące się do różnych momentów czasu globalnego z przeszłości. Stąd też ich złożenie może nie mieć żadnego związku z jakimkolwiek stanem globalnym osiągniętym w rzeczywistości przez system. Dalsza analiza takiego złożenia nie ma więc większego znaczenia czy nawet sensu. Prowadzone przez lata badania wykazały jednak, że w asynchronicznym środowisku rozproszonym można z powodzeniem wyznaczać pewne stany specyficzne (np. tak zwane stany stabilne), jak również pewne aproksymacje stanu globalnego (nazywane obrazami lub konfiguracjami spójnymi), wystarczające w wielu wypadkach.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>