Pr-1st-1.1-m01-Slajd02

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu

Celem wykładu jest wprowadzenie studenta w tematykę przetwarzania rozproszonego. Wykład rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia, którego celem będzie zapoznanie słuchacza z bieżącym stanem wiedzy w tej dziedzinie. Następnie przedstawione zostaną proste definicje dotyczące środowiska przetwarzania. W kolejnych punktach wykładu przedstawione zostaną pewne reprezentatywne środowiska przetwarzania rozproszonego. Pierwszym takim środowiskiem będzie Internet. Przedstawiona zostanie jego krótka historia i obecne trendy rozwoju. Następnie krótko scharakteryzowane zostanie środowisko typu GRID. W kolejnym punkcie wykładu opisane zostaną popularne obecnie projekty nazywane potocznie @HOME. Jako przykłady posłużą projekty Seti@HOME, CureCancer, FightAnthrax. Na zakończenie omówiony zostanie projekt środowiska rozproszonego wyszukiwarki internetowej Google.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>