Pok-6-wyk-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Generator LLgen - składnia specyfikacji(2)

Generator LLgen - składnia specyfikacji(2)


W specyfikacjach można używać nazw o dowolnej długości.

Nazwy mają składnię taką, jak identyfikatory języka C. Nazwa może zawierać litery, cyfry dziesiętne i znaki podkreślenia (‘_’), ale nie może zaczynać się od cyfry. Duże i małe litery są rozróżniane.

Nazwy symboli nie mogą kolidować ze słowami kluczowymi języka C.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>