Pok-6-wyk-Slajd40

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykładowa gramatyka – obsługa błędów

Przykładowa gramatyka – obsługa błędów


W przedstawionym przykładzie analizy błędnego wejścia widać w jakich sytuacjach i z jakimi parametrami analizator wygenerowany przez LLgena wywołuje funkcję LLmessage .

Ciąg lewego nawiasu, liczby 5 i przecinka jest poprawny. Następnie analizator oczekuje na liczbę, której jednak nie ma na wejściu. Wywołuje więc funkcję LLmessage z parametrem o wartości 258 – oczekiwany token o numerze 258 (258 to numer jaki LLgen przypisał jednostce leksykalnej num zdefiniowany w Lpars.h ).

Implementacja funkcji LLmessage nie naprawiła wejścia, a zatem analizator usuwa oczekiwany token i wywołuje funkcję LLmessage z parametrem 0 – usunięto token znajdujący się w LLsymb .

Teraz już bez przeszkód analizator kontynuuje analizę wejścia aż do końca pliku. Ostatni komunikat jest drukowany przez akcje użytkownika.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>