Pok-6-wyk-Slajd37

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykładowa gramatyka - analizator składniowy

Przykładowa gramatyka - analizator składniowy


W analizatorze składniowym włączamy plik stdio.h , ponieważ będziemy korzystać z funkcji printf do wypisywania komunikatów. Następnie definiujemy zmienną nerrors , w której będziemy przechowywać informację o liczbie błędów rozpoznanych w trakcie analizy danych wejściowych. Całość kodu w języku C należy koniecznie ująć w nawiasy klamrowe.

Następnie deklarujemy token num i wskazujemy, że aksjomatem gramatyki jest nieterminal S, a jego implementacja ma znaleźć się w procedurze parse .

Całe wejście (S) składać się będzie z lewego nawiasu, liczby i reszty (R). Po zakończeniu analizy wejścia sprawdzamy liczbę błędów i drukujemy stosowny komunikat.

Reszta (R) to albo prawy nawias ‘)’ kończący wejście, albo przecinek, kolejna liczba i reszta (R).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>