Pierwszy wykład

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Powyżej widzimy tytuł naszego przedmiotu, następnie jego autora oraz datę pochodzenia bieżącej wersji, generowaną automatycznie.

Dane o przedmiocie i autorze definiujemy w pliku \lstux!dane.tex!:

\begin{latex}
\title{Geometria inaczej}
\author{Piotr Goras}
\date{Wersja z \today}
\hyperbaseurl{http://osilek.mimuw.edu.pl} % link do strony naszego przedmiotu
\end{latex}


Definicja Trójkąt prostokątny

Trójkątem prostokątnym nazywamy taki trójkąt, który ma przynajmniej jeden kątprosty.

Twierdzenie Pitagoras

W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych , i przeciwprostokątnej zawsze zachodzi

zob. rys.~\ref{rys:trojkat}

\rysunek{trojkat}{Ilustracja twierdzenia Pitagorasa.}

Rysunki akceptujemy tylko w formacie PNG. Zdjęcia mogą także być w formacie JPG.

\begin{proof} Ble, ble. \end{proof}

W twierdzeniu~\ref{thm:pitagoras} widać, jak można wykorzystać definicję~\ref{dfn:kat_prosty} do tego, by sformułować je bez potrzeby stosowania \osiref{Analiza matematyczna}{miary Kąt'a}.


Stwierdzenie

Nie każdy trójkąt jest prosty.

Wniosek

Są trójkąty o bokach długości , , , dla których .
Uwaga
To nie jest cała prawda o trójkątach! Dodatkowo, wiemy, że:
  1. w każdym trójkącie o bokach , , zachodzi:
    Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle #;a+b \geq c #;} #;
  2. suma kątów w trójkącie jest większa od 90 stopni
  3. itd.

\subsection{Równania}

\begin{latex} \end{latex}

daje \begin{latex} \begin{equation} a + b = c \end{equation} \end{latex}

daje \begin{equation} a + b = c \end{equation}

\begin{latex} \begin{align} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align} \end{latex}

daje \begin{align} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align}


\subsection{Hiperłącza} \label{sec:hiper}

\url{http://www.mimuw.edu.pl}

\href{http://www.mimuw.edu.pl}{Wydział Matematyki}

\href{wyklad1.html}{Link do podstrony w naszym przedmiocie}

\subsection{Inne informacje} \label{sec:inne}