PO Wstęp do Javy - ćwiczenia

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wstępny wykład o Javie

Przedmiot Programowanie obiektowe

Ćwiczenia do wstępnego wykładu o Javie

Ogladaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__

Zad 1.

Skompiluj i uruchom na swoim komputerze program Hello World.

Zad 2.

Napisz program wypisujący na ekran wszystkie argumenty z wiersza polecenia.

Zad 3.

Napisz program wyliczający wartość największego wspólnego dzielnika dwu zadanych wartości.

Zad 4.

Napisz program wypisujący rozkład zadanej liczby naturalnej większej od zera na czynniki pierwsze.

Zad 5.

Napisz program składający się z dwu klas, umieszczonych w dwu plikach (ale w jednym pakiecie). Jeden plik ma zawierać definicję klasy Osoba (z imieniem i nazwiskiem oraz metodami pozwalającymi na odczytywanie i zapisywanie tych atrybutów oraz konstruktorem), drugi ma wczytać od użytkownika dane 10 osób, zapamiętać je w tablicy osób, a następnie wypisać w odwrotnej kolejności.

Wersja trudniejsza: program czyta dane, aż użytkownik poda puste nazwisko. Tablica początkowo ma np. 10 elementów, ale w trakcie działania programu należy ją wymieniać w miarę potrzeby na większą (za każdym razem dwukrotnie zwiększając jej pojemność). Oczywiście nie można przy tym zgubić dotychczasowej zawartości.