PO Strumienie - ćwiczenia

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

<<< Powrót do przedmiotu Programowanie obiektowe

<<< Powrót do wykładu Strumienie

Zadanie 1

Napisz program odczytujący plik class, którego nazwę podano jako parametr wywołania i wypisujący na standardowe wyjście cztery pierwsze bajty tego pliku w zapisie szenastkowym.

Rozwiązanie

Zadanie 2

Napisz program, który czyta plik tekstowy linia po linii i wypisuje jego zawartość na konsolę. Nazwa pliku do odczytania powinna być przekazywana jako parametr wywołania. Do wypisywania użyj obiektu klasy PrintWriter.

Rozwiązanie

Zadanie 3

Zmodyfikuj rozwiązanie poprzedniego zadania, tak aby program pytał o nazwę pliku do wypisania oraz czy wypisywać kolejny plik. Obsłuż mogące się pojawiać wyjątki.

Rozwiązanie

Zadanie 4

Rozszerz przykład KompresjaGZIP o kod potwierdzający, czy rzeczywiście kompresja jest odwracalna. Do weryfikacji użyj sumy kontrolnej CRC32.

Rozwiązanie

Zadanie 5

Przygotuj program kopiujący znak po znaku pliki tekstowe. Za kopiowanie powinna odpowiadać wydzielona metoda echo(Reader, Writer). Nazwa pliku źródłowego i docelowego powinny być przekazywane jako parametr wywołania. Nie obsługuj żadnych wyjątków, ale pamiętaj o właściwym zamykaniu obu plików.

Rozwiązanie

Zadanie 6

Rozszerz poprzednie zadanie tak, aby czas kopiowania był mierzony i wypisywany na konsolę. Sprawdź jaki wpływ na efektywność ma użycie buforowania.

Rozwiązanie