Metody programowania / Ćwiczenia 3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

To są zadania na drzewa.

Oglądaj wskazówki i rozwiązania __SHOWALL__
Ukryj wskazówki i rozwiązania __HIDEALL__

Przyjmujemy następujące definicje:

type el_drzewa = record
          w: integer;
          lsyn, psyn: ^el_drzewa;
         end;
    drzewo = ^el_drzewa;


Zadanie 1 (Liczba liści w drzewie)

Napisz funkcję która oblicza liczbę liści w drzewie.

Rozwiązanie

Zadanie 2 (Odbicie lustrzane)

Napisz procedurę przekształcającą zadane drzewo w jego odbicie lustrzane.

Rozwiązanie

Zadanie 3 (Izomorfizm drzew)

Napisz funkcję sprawdzającą czy dwa zadane drzewa są izomorficzne (mają taki sam kształt).

Rozwiązanie

Zadanie 4 (Lista liści)

Napisz funkcję wiążącą liście drzewa w listę (od lewej do prawej). Wynikiem funkcji ma być wskaźnik do utworzonej listy. Zakładamy, że każdy węzeł ma dodatkowe pole będące wskaźnikiem do węzła, czyli używamy typów

type węzeł = record
        w: integer;
        lsyn, psyn, nast: ^węzeł;
       end;
  drzewoL = ^węzeł;

Wskazówka

Rozwiązanie

Zadanie 5 (Szerokość drzewa)

Napisz funkcję obliczającą szerokość drzewa, czyli maksymalną liczbę wierzchołków na jednym poziomie.

Wskazówka

Rozwiązanie

Zadanie 6 (Średnica drzewa)

Napisz funkcję obliczającą średnicę drzewa. Średnica to maksymalna odległość między dwoma wierzchołkami.

Wskazówka

Rozwiązanie

Zadanie 7 (Sprawdzanie czy drzewo jest BST)

Napisz funkcję sprawdzającą czy drzewo jest drzewem BST.

Wskazówka 1

Rozwiązanie 1


Wskazówka 2

Rozwiązanie 2