Literatura do przedmiotu ZSBD

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Literatura podstawowa

 1. Carlo Zaniolo, Stefano Ceri, Christos Faloutsos, Richard T. Snodgrass, V.S. Subrahmanian, and Roberto Zicari, Advanced Database Systems The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems, 1997.
 2. Connolly T., Begg C., Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (third edition). Addison-Wesley, 2002, ISBN 0 201 70857 4.
 3. Date C.J., Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, Seria „Klasyka Informatyki”, W-wa, 2000.
 4. Elmasri R., Navathe S.B., Wprowadzenie do systemów baz danych, Wyd. Helion, Seria „Kanon Informatyki”, Gliwice, 2005.
 5. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J., Systemy baz danych. Pełny wykład, WNT, Seria „Klasyka Informatyki”, W-wa, 2006.
 6. Jarke M., Lenzerini M., Vassiliou Y., Vassiliadis P., Fundamentals of Data Warehouses. Springer-Verlag, 2003, ISBN 3-540-42089-4.
 7. Subrahmanian, V.S., Principles of Multimedia Database Systems, Morgan Kaufmann, 1998.
 8. Wrembel R., Bębel B., Oracle - Projektowanie rozproszonych baz danych, HELION Publisher, 2003, ISBN 83-7197-951-7.


Literatura uzupełniająca

 1. Baldonado, M., Chang, C.-C.K., Gravano, L., Paepcke, A., The Stanford Digital Library Metadata Architecture, Int. J. Digit. Libr. 1, 1997 108–121.
 2. Bruce, K.B., Cardelli, L., Pierce, B.C., Comparing Object Encodings, in: Abadi, M., Ito, T. (eds.): Theoretical Aspects of Computer Software. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1281, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York1997, pp. 415–438.
 3. Clement T. Yu, Weiyi M., Principles of Database Query Processing for Advanced Applications, Morgan Kaufmann Publishers, 1998, ISBN 1-55860-434-0.
 4. Definicje funkcji i operatorów Xquery: http://www.w3.org/TR/xquery-operators/
 5. Dokumentacja techniczna API db4o. Dostarczana razem z pakietem bibliotek db4o w katalogu /doc/api/.
 6. Dye C.: Oracle Distributed Systems, O'Reilly & Associates, 1999, ISBN 1-56592-432-0.
 7. E. Cattel i inni, Object Database Standard ODMG 3.0, Morgan Kaufmann, 1999.
 8. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, WNT, 2001.
 9. G. Lausen, G. Vossem, Obiektowe bazy danych, WNT, 2000.
 10. http://www.garshol.priv.no/download/xmltools/
 11. http://www.oasis-open.org/cover/xmlAndDatabases.html
 12. http://www.rpbourret.com/xml/
 13. http://xmldb-org.sourceforge.net/index.html
 14. ISO/IEC 13249, Information Technology – Database Languages – SQL Multimedia and Application Packages (specyfikacja standardu ISO).
 15. Kosch, H., Distributed Multimedia Database Technologies Supported by MPEG-7 and MPEG-21, CRC Press 2003.
 16. Laksman, B., Oracle 9i PL/SQL Poradnik programisty, Mikom 2003.
 17. Martínez, J. M., MPEG-7 Overview, http://www.chiariglione.org/MPEG/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm
 18. Melton J., Eisenberg A.: SQL Multimedia and Application Packages (SQL/MM). SIGMOD Record 30(4), 2001.
 19. Oracle® Database Concepts (rozdział Object Datatypes and Object Views): http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/server.102/b14220/objects.htm#i440066
 20. Oracle® Database JDBC Developer's Guide and Reference (rozdział Working with Oracle Object Types): http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/java.102/b14355/oraoot.htm#sthref874
 21. Oracle® interMedia Reference (rozdział SQL/MM Still Image): http://download-uk.oracle.com/docs/cd/B19306_01/appdev.102/b14297/ch_stimgref.htm#AIVUG7000
 22. P. Fortier, SQL 3 Implementing the Object–Relational Database, Mc Graw-Hill Company, 1999.
 23. Pełna specyfikacja Xquery: http://www.w3.org/TR/xquery/
 24. Przykładowe edytory otwarte na Xquery: Oracle JDeveloper www.oracle.com/technology/products/jdev/ oraz Altova XMLSpy: www.altova.com
 25. Rozszerzenia Xquery - Funkcjonalność modyfikacji (working draft) http://www.w3.org/TR/xqupdate/
 26. Stolze K.: SQL/MM Spatial: The Standard to Manage Spatial Data in Relational Database Systems. BTW 2003.
 27. Thuraisingham, B., Managing and Mining Multimedia Databases, CRC Press 2001.
 28. Tutorial db4o. Dostarczany razem z pakietem bibliotek db4o w pliku /doc/tutorial/db4o-5.2-tutorial.pdf
 29. van Leeuwen, J. (ed.), Computer Science Today. Recent Trends and Developments. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1000, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 1995.
 30. X-Hive XUpdate demo: www.x-hive.com/xupdate/
 31. Xupdate – Specyfikacja: http://xmldb-org.sourceforge.net/xupdate/index.html