Io-7-wyk-Slajd156

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problem zastoju

Problem zastoju


Spróbujemy teraz wykorzystać sieci Petri’ego do analizy systemu informatycznego pod kątem zastoju. Załóżmy, że w pewnym biurze są dwa komputery, A i B, które współdzielą drukarkę LP i dysk HD.

Najistotniejszy, z punktu widzenia naszej analizy, fragment oprogramowania komputera A można sprowadzić do sekwencji pięciu instrukcji.

Najpierw komputer A wykonuje operację AllocateLP, za pomocą której przydzielona zostaje mu drukarka LP (jeśli drukarka będzie zajęta, to wykonanie operacji AllocateLP będzie się przedłużało).

Potem komputer A wykonuje operację AllocateHD, w efekcie której zostaje mu przydzielony dysk HD.

Mając przydzieloną drukarkę LP i dysk HD, komputer A przysyła dane z dysku na drukarkę – jest to reprezentowane za pomocą operacji UseHDandLP.

Po wykorzystaniu tych urządzeń komputer A najpierw zwalnia dysk HD,

a następnie drukarkę LP.

Program komputera B jest podobny. Najpierw jest sekwencja operacji przydzielających dysk HD i drukarkę LP.

Potem następuje wykorzystanie obu tych urządzeń.

A na końcu urządzenia zostają zwolnione.

Jak nie trudno zauważyć, przedstawione rozwiązanie ma pewną wadę.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>