Io-7-wyk-Slajd126

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Inny przykład

Inny przykład


Spróbujmy teraz naszkicować, tytułem przykładu, model systemu pracującego w układzie klient-serwer.

Klient pracuje w pętli nieskończonej. Wykonuje operację t1, potem jakieś nieistotne operacje pomocnicze, operację t2, znów nieistotne operacje pomocnicze i na końcu operację t3.

Serwer jest wywoływany przez klienta między operacjami t1 a t2. Po wywołaniu serwera klient niezależnie dalej prowadzi swoje obliczenia łącznie z operacją t2.

Obsługa wywołania jest realizowana przez serwer za pomocą pętli typu while. Aby sprawdzić, czy kontynuować obliczenia serwer wywołuje funkcję t4 (może to być np. sprawdzenie stanu bazy danych). Jeśli obliczenia mają być kontynuowane, to najpierw są wykonywane jakieś mało istotne operacje pomocnicze, potem operacja t5 i znów nieistotne operacje pomocnicze.

Po wyjściu z pętli while serwer kończy swoje obliczenia i przekazuje sterowanie do klienta, który nie wykona operacji t3 dopóki nie otrzyma wyników pracy serwera.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>