Io-7-lab-wiki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenia – Metody formalne, sieci Petriego

Informacje wstępne

Przedstawione zadania dotyczyć będą zagadnienia budowy i analizy sieci Petriego. Aby ułatwić tworzenie diagramów, zaleca się skorzystanie z darmowego symulatora sieci PIPE2.


Zadanie 1. Wyznaczanie możliwych sekwencji odpaleń

Oznacz, które z poniższych sekwencji odpaleń przejść są możliwe dla sieci Petriego zaprezentowanej na rysunku 1.

 • T0, T1, T3, T4, T1
 • T0, T1, T3, T2, T4, T1
 • T0, T1, T2, T1, T3
 • T0, T1, T2, T3, T4, T1

sieć Petriego do zadania 1

Rys. 1. Sieć Petriego do zadania 1


Odpowiedzi do zadania 1


Zadanie 2. Wyznaczanie możliwych sekwencji odpaleń

Oznacz, które z poniższych sekwencji odpaleń przejść są możliwe dla sieci Petriego zaprezentowanej na rysunku 2.

 • T1, T3, T5, T0, T3
 • T1, T3, T5, T2, T0, T3
 • T0, T3, T5, T1, T2
 • T0, T2, T3, T5, T4
 • T2, T0, T3, T5, T1, T4
 • T2, T0, T3, T4, T1

Sieć Petriego do zadania 2

Rys. 2. Sieć Petriego do zadania 2


Odpowiedzi do zadania 2


Zadanie 3.Zamiana sieci na postać symboliczną

Możliwy jest przejście z zapisu graficznego na postać symboliczną. W tym celu stosuje się oznaczenia:

 • Jeśli przejścia występują sekwencyjnie wyszczególniamy je po kolei np. T1 T2,
 • Jeśli przejścia mogą odpalić się równolegle oznaczamy je jako T1 || T2
 • Jeśli pewna sekwencja przejść może odpalać się w pętli (T1 T2)*

Dla przykładowej sieci przedstawionej na rysunku 3, zapis ma postać

 • ( T0 ( T1 || T4 T5 ( T6 T7 T4 T5 )* T2 )*

Sieć Petriego do przykładu ze zamianą na notację symboliczną

Rys. 3. Sieć Petriego do przykładu ze zamianą na notację symboliczną


Stwórz zapis w notacji symbolicznej dla sieci przedstawionej na rysunku 4.

Sieć Petriego do zadania 3

Rys. 4. Sieć Petriego do zadania 3


Odpowiedzi do zadania 3


Zadanie 4. Projektowanie sieci

Należy zaprojektować sieć Petriego dla problemu czytelników i pisarzy, przy założeniach:

 • jest jeden pisarz i trzech czytelników,
 • jeśli pisarz pisze, żaden czytelnik nie może czytać,
 • jeśli jeden czytelnik czyta, pozostali też mogą rozpocząć czytanie,
 • jeśli któryś czytelnik czyta, pisarz nie może rozpocząć pisania


Odpowiedzi do zadania 4


Pytania do dyskusji

 1. Czy sieci sieci Petriego nadają się do modelowania każdego oprogramowania?
 2. Jakie są ograniczenia stosowania metod formalnych w przemyśle?