Io-6-lab-wiki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie - Modelowanie struktury dynamicznej

Informacje wstępne

Ćwiczenie jest kontynuacją zajęć z poprzedniego tygodnia. Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia należy zapozanać się z wykładem. Celem ćwiczenia jest stworzenie modelu systemu służącego do obsługi zgłoszeń systemowych na podstawie opisu.

Zadanie

Korzystając z opisu Systemu obsługi zgłoszeń serwisowych oraz własnej intuicji stwórz następujące diagramy:

  • diagram stanu zgłoszenia systemowego
  • diagram sekwencji procedury przyjmowania zgłoszenia systemowego (aż do przejścia w stan Przydzielony)
  • diagram czynności procedury zamykania zgłoszenia systemowego

Literatura

  1. UML Homepage [http://www.uml.org]
  2. Serwis UML [http://www.uml.com.pl]
  3. M. Fowler "UML w kropelce. Wersja 2.0". LT&P, 2005