Io-5-lab-wiki

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenie - Modelowanie struktury statycznej oraz przypadków użycia

Informacje wstępne

Ćwiczenie jest realizowane za pomocą dowolnego narzędzia do modelowania w języku UML 1.4+ lub 2.x. Sugerowanym narzędziem jest Rational Rose Software Modeler dostępny w postaci wersji trial na stronie [IBM] Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia należy zapozanać się z wykładem. Celem ćwiczenia jest stworzenie modelu systemu służącego do obsługi zgłoszeń systemowych na podstawie opisu.

Zadanie

Korzystając z opisu Systemu obsługi zgłoszeń serwisowych oraz własnej intuicji stwórz następujące diagramy:

  • diagram przypadków użycia dla systemu
  • diagram klas systemu obsługi zgłoszeń systemowych, zwracając szczególną uwagę na relacje pomiędzy klasami. Atrybuty i metody należy zamodelować jedynie dla klasy Zgłoszenie systemowe

Literatura

  1. UML Homepage [http://www.uml.org]
  2. Serwis UML [http://www.uml.com.pl]
  3. M. Fowler "UML w kropelce. Wersja 2.0". LT&P, 2005