Io-12-wyk-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Krytyka podejść zorientowanych na dyscyplinę

Krytyka podejść zorientowanych na dyscyplinę


Niestety, podejścia zorientowane na procedury i dyscyplinę mają poważne wady. Niektórzy zarzucają, iż dużo czasu trzeba poświęcić na administrację, zamiast na pisanie oprogramowania.

Inni mówią o papierowej fikcji - dokumenty często powstają sztucznie, tylko dlatego, że są wymagane, ale nic z nich nie wynika.

Kolejny argument to opinia, iż nie zawsze skupienie się na jakości procesu skutkuje wysoką jakością produktu.

Jedną z największych wad jednak są sztywne procedury. Po opracowaniu procedur i otrzymaniu certyfikatu (kosztownego zresztą) nie można dowolnie ich zmieniać, nawet wtedy, gdy zmiana ta skutkowałaby oczywistą poprawą procesu. Po każdej zmianie wymagany jest ponowny audyt, na co nie wszystkie organizacje stać.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>