Io-10-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Ćwiczenia – Wprowadzenie do testowania - Pokrycie kodu

Informacje wstępne

Przedstawione zadania dotyczyć będą zagadnień związanych z modelami pokrycia kodu poznanymi na wykładzie. Fragmenty programów prezentowane są w języku Java. Więcej informacji na temat języka Java można znaleźć na stronie http://java.sun.com/.


Zadanie 1

Podaj ile wynosi pokrycie instrukcji oraz pokrycie gałęzi dla wywołania metody przedstawionej na listingu 1 z argumentem wywołania liczba = 1

 void func(int liczba) {
   System.out.println("liczba " + liczba);
 }

Listing. 1. Kod metody do zadania 1.


Odpowiedzi do zadania 1


Zadanie 2.

Podaj ile wynosi pokrycie instrukcji oraz pokrycie gałęzi dla następujących wywołań metody przedstawionej na listingu 2:

 • z argumentem liczba = 1
 • z argumentem liczba = 2
 • z argumentem liczba = 5
 • z argumentem liczba = 6
 • sekwencji wywołań: liczba = 2, liczba = 5
 void func(int liczba) {
   if ((liczba % 2) == 0)
     System.out.println("liczba jest parzysta");
   for (; liczba < 5; liczba++)
     System.out.println("liczba " + liczba);
 }

Listing. 2. Kod metody do zadania 2


Odpowiedzi do zadania 2


Pytania do dyskusji

Jaka jest zależność pomiędzy pokryciem instrukcji a pokryciem gałęzi?