ED-4.2-m11-1.0-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Funkcje kryterialne (4)

Funkcje kryterialne (4)


Oczywiście, przedstawiona powyżej funkcja kryterialna nie jest jedyną funkcją kryterialną, którą można wykorzystać w procesie grupowania. Inna popularna definicja odchylenia wewnątrzklastrowego, które można wykorzystać do konstrukcji funkcji kryterialnej, jest następująca: dla każdego obiektu należącego do klastra obliczamy odległość tego punktu do najbliższego obiektu w tym klastrze, i bierzemy maksimum z tych odległości: Przyjęcie miary odchylenia wewnątrzklastrowego wc(C), jako miary zwartości klastrów, zdefiniowanej w taki sposób, prowadzi z kolei do generowania klastrów podłużnych. Często stosowaną funkcją kryterialną jest sama miara odchylenia wewnątrzklastrowego, z pominięciem odchylenia międzyklastrowego. Ta funkcja kryterialna jest również często nazywana funkcją błędu średniokwadratowego.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>