ED-4.2-m11-1.0-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Inne metody grupowania (1)

Inne metody grupowania (1)


Przedstawione metody grupowania nie wyczerpują, oczywiście, wszystkich algorytmów grupowania. Jest jeszcze cały szereg algorytmów, których nie można zaklasyfikować ani do grupy algorytmów hierarchicznych ani tez algorytmów iteracyjno-optymalizacyjnych. J. Han wymienia w swoim podręczniku jeszcze 3 grupy metod grupowania: metody oparte o analizę gęstości, metody oparte o analizę struktury gridowej, oraz metody oparte o konstrukcję modelu. Idea metod opartych o analizę gęstości polega na tym, że dany klaster, w kolejnych iteracjach, jest rozszerzany o obiekty należące do jego sąsiedztwa, pod warunkiem, że gęstość obiektów w danym sąsiedztwie przekracza zadaną wartość progową. Do tej grupy metod należą znane algorytmy DBSCAN, OPTICS, DENCLUE. Ta grupa metod była rozwijana, głównie, w odniesieniu do zastosowań w dziedzinie rozpoznawania obrazów. Druga z wymienionych grup, tj. metody oparte o analizę struktury gridowej, zakłada, że przestrzeń obiektów jest dzielona na skończoną liczbę komórek, które tworzą strukturę gridu - cały proces grupowania jest wykonywany na tej strukturze. Do tej grupy metod należą znane algorytmy STING i CLIQUE. Cechą i zasadniczą zaletą tej grupy metod jest skalowalność i możliwość analizy dużych wolumenów danych wielowymiarowych. Ostatnia z wymienionych grup, tj. metody oparte o konstrukcję modelu, zakłada pewien model dla każdego z klastrów, a następnie, przypisuje obiekty do klastrów zgodnie z przyjętymi modelami klastrów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>