ED-4.2-m11-1.0-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład 1, krok 1

Przykład 1, krok 1


Dla ilustracji działania algorytmu k-średnich rozważmy następujący przykład przedstawiony na slajdzie. Dany jest zbiór obiektów reprezentowanych przez zbiór punktów w 2-wymiarowej przestrzeni euklidesowej. Załóżmy, że zadana liczba klastrów k wynosi 3. W pierwszym kroku, algorytm wybiera losowo 3 punktyk1, k2, i k3, spośród zbioru obiektów, które, początkowo, stanowią środki trzech klastrów C1, C2, i C3.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>