ED-4.2-m10-1.0-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Inne miary odległości (1)

Inne miary odległości (1)


Wróćmy do problemu grupowania dokumentów tekstowych (np. stron WWW), o którym wspominaliśmy już wcześniej. Założyliśmy, że każdy dokument jest opisany w postaci wektora słów pochodzących z pewnego słownika, nazywanego tezaurusem. Każdy dokument, w tej reprezentacji, można interpretować jako punkt w przestrzeni wielowymiarowej, w której pojedynczy wymiar odpowiada jednemu słowu z przyjętego słownika. Współrzędne dokumentu w tej przestrzeni są zdefiniowane względną częstością występowania słów ze słownika. Podobieństwo (lub inaczej mówiąc, odległość) D(x, y) dokumentów x i y można zdefiniować jako znormalizowany iloczyn skalarny wektorów reprezentujących x i y, tj. jako iloczyn skalarny obu wektorów podzielony przez iloczyn ich rozmiarów. Tak zdefiniowaną miarę nazywamy miarą kosinusową. Rozważmy następujący przykład. Załóżmy, że tezaurus składa się z 4 słów. Dokumenty x i y są opisane następującymi wektorami słów: x=[2, 0, 3, 1] i y=[5, 3, 2, 0]. Iloczyn skalarny dokumentów x i y wynosi 16.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>