ED-4.2-m09-lab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Laboratorium 9

Grupowanie z wykorzystaniem algorytmu O-Cluster.

1. Uruchom narzędzie Oracle Data Miner i połącz się z serwerem bazy danych.

2. Z menu głównego wybierz Activity→Build. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Dalej>.

3. Z listy Function Type wybierz Clustering. Rozwiń listę Algorithm i wybierz z niej algorytm O-Cluster. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m09-labWIKI 01.png

4. Wskaż schemat STUDENT i tabelę MINING_DATA_BUILD_V jako źródło danych do eksploracji. Jako klucz podstawowy wskaż atrybut CUST_ID. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m09-labWIKI 02.png

5. Podaj nazwę i krótki opis procesu eksploracji. Kliknij przycisk Dalej>.

ED-4 2-m09-labWIKI 03.png

6. Kliknij przycisk Advanced Settings. Upewnij się, że na zakładce Sample opcja próbkowania jest wyłączona (pole wyboru Enable Step jest odznaczone). Algorytm O-Cluster wymaga dyskretyzacji, dlatego przejdź na zakładkę Discretize. Dla atrybutów numerycznych wybierz strategię Quantile Binning, natomiast dla atrybutów kategorycznych strategie Top N Binning. Kliknij przycisk OK.

ED-4 2-m09-labWIKI 04.png

7. Upewnij się, że opcja Run upon finish jest włączona. Kliknij przycisk Zakończ.

ED-4 2-m09-labWIKI 05.png

ED-4 2-m09-labWIKI 06.png

8. Kliknij na odnośnik Result w bloku Build. Zaznacz opcję Show Leaves Only.

ED-4 2-m09-labWIKI 07.png

9. Przejdź na zakładkę Rules. Zaznacz opcję Only Show Rules for Leaf Clusters. Wybierz dowolny klaster i przeanalizuj atrybuty, które trafiają do wybranego klastra.

ED-4 2-m09-labWIKI 08.png

Ćwiczenie samodzielne

Na podstawie tabeli PRACOWNICY zbuduj następującą perspektywę:

SQL> desc pracownicy_v

Name Null? Type


-------- --------------------

NAZWISKO VARCHAR2(15)

ETAT VARCHAR2(10)

ROK NUMBER

PLACA_POD NUMBER(6,2)

PLACA_DOD NUMBER(6,2)

ID_ZESP NUMBER(2)

ID_SZEFA NUMBER(4)

ID_PRAC NOT NULL NUMBER(4)

Utworzoną przez siebie perspektywę wykorzystaj do zbudowania modelu znajdującego n grup najbardziej podobnych do siebie pracowników (wartość n wyznacz eksperymentalnie). Do znalezienia grup zastosuj algorytm O-Cluster. Wyświetl informacje o uzyskanym modelu.

Aby zobaczyć działanie algorytmu, zastosuj zbudowany przez siebie model do zawartości perspektywy PRACOWNICY_V. Zwróć uwagę, jak algorytm przydziela profesorów do grup. Ostatecznym celem ćwiczenia jest napisanie zapytania, które wyświetli przypisanie pracowników do poszczególnych grup (wraz z prawdopodobieństwem przypisania pracownika do danej grupy). Postaraj się uzyskać podobny efekt:

NAZWISKO ETAT CLUSTER_ID PROBABILITY


---------- ---------- -----------

BLAZEWICZ PROFESOR 4 .9972

SLOWINSKI PROFESOR 4 .904

WEGLARZ DYREKTOR 6 .9999

BRZEZINSKI PROFESOR 7 .9343

MORZY PROFESOR 7 .9254

KROLIKOWSKI ADIUNKT 8 .6857

BIALY STAZYSTA 8 .9286

ZAKRZEWICZ STAZYSTA 8 .9791

KOSZLAJDA ADIUNKT 8 .8453

JEZIERSKI ASYSTENT 8 .7038

MATYSIAK ASYSTENT 8 .904

MAREK SEKRETARKA 9 .9575

KONOPKA ASYSTENT 9 .9036

HAPKE ASYSTENT 9 .598

UWAGA:

Pamiętaj, aby dane przetwarzane przez algorytm O-Cluster poddać dyskretyzacji!