ED-4.2-m09-1.0-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład 3 (2)

Przykład 3 (2)


Aby wyznaczyć klasę decyzyjną do której zostanie zaklasyfikowany nowy przypadek X rozpocznijmy od oszacowania prawdopodobieństw apriori wystąpienia poszczególnych klas tzn. klasy C1 oraz C2. Przypomnijmy, że oszacowania prawdopodobieństwa apriori wystąpienia klasy C1 i C2 zastępujemy estymatorami, (względną częstością występowania klasy Ci). W związku z tym oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia klasy C1 tzn. atrybut decyzyjny kupi_komputer = ‘tak’ wynosi 9/14 czyli 0.643. Oszacowanie prawdopodobieństwa apriori wystąpienia klasy C2, podobnie jak poprzednio zastępujemy estymatorem S2n, i wynosi ono 5/14=0.357. Wynika to z faktu, że w pięciu przypadkach na 14 wartość atrybutu decyzyjnego kupi_komputer = ‘nie’. W kolejnym kroku, zgodnie z formułą przedstawioną na slajdzie nr 13, podajemy oszacowania prawdopodobieństw wartości x1 dla klasy C1, prawdopodobieństwa x1 dla klasy C2, wartości x2 dla klasy C1, wartości x2 dla klasy C2 itd. Przypomnijmy, że wartość x1 tj. wartość atrybutu wiek<=30. Klasa C1 kupi_komputer = ‘tak’. Zgodnie z estymatami podanymi na slajdzie 14 prawdopodobieństwo, że wartość x1 należy do klasy C1, w przypadku gdy atrybut jest atrybutem kategorycznym estymujemy względną częstością występowania przykładów z klasy C1 posiadających wartość xj dla j-tego atrybutu. W związku z tym prawdopodobieństwo wynosi 2/9 czyli 0.222, itd.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>