ED-4.2-m08-1.0-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład (1)

Przykład (1)


Aby zilustrować algorytm klasyfikacji wykorzystujący indukcję binarnego drzewa decyzyjnego i wykorzystujący do oceny punktów podziału indeks Gini, przeanalizujmy przykład przedstawiony na slajdzie. Dany jest zbiór treningowy, składający się z atrybutów opisujących klienta towarzystwa ubezpieczeniowego. Wiek ubezpieczonego, Typ_samochodu oznaczający typ posiadanego przez ubezpieczonego samochodu, oraz atrybut decyzyjny Ryzyko, oznaczający czy ubezpieczony jest potencjalnym zagrożeniem na drodze, czy też nie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>