ED-4.2-m08-1.0-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład 2 (1)

Przykład 2 (1)


Dla ilustracji działania algorytmu indukcji drzewa decyzyjnego wykorzystującego miarę zysku informacyjnego rozważmy przykład przedstawiony na slajdzie. Dany jest zbiór treningowy zawierający informację o klientach sklepu komputerowego. Atrybuty opisujące klienta zawierają informacje na temat jego grupy wiekowej, dochodu, statusu, informacji o przynależności do grupy student. Atrybutem decyzyjnym jest atrybut Kupi_komputer zawierający informacje czy klient potencjalnie dokona zakupu sprzętu komputerowego czy też nie. Powyższy przykład zaczerpnięty został z podręcznika J.Han’a.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>