ED-4.2-m08-1.0-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład (10)

Przykład (10)


Jak już powiedzieliśmy najmniejszą wartość indeksu podziału Gini posiada punkt podziału Typ_sam należy do kategorii {sport}. Tworzymy wierzchołek wewnętrzny w drzewie decyzyjnym dla tego punktu podziału. Punkt podziału Typ_sam należy do kategorii {sport} dzieli zbiór krotek związanych z tym wierzchołkiem na dwie partycje. Pierwsza partycja składa się z jednego rekordu, która spełnia ten predykat i który należy do klasy Ryzyko = High. Druga partycja składa się z dwóch rekordów należących do klasy Ryzyko = Low. Ponieważ obie partycje są „czyste” kończy to konstrukcję drzewa decyzyjnego. Drzewo decyzyjne po wprowadzeniu wierzchołka wewnętrznego będzie miało postać przedstawioną na slajdzie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>