ED-4.2-m04-1.0-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wielopoziomowe reguły asocjacyjne

Wielopoziomowe reguły asocjacyjne


Wielopoziomową (lub uogólnioną) regułą asocjacyjną (ang. multilevel association rule, generalized association rule) WRA nazywamy implikację postaci X -> Y, gdzie X zawiera się w I, X i Y są rozłączne i żaden element y należący do Y nie jest poprzednikiem żadnego elementu x należącego do X. Zbiór X nazywamy poprzednikiem reguły, natomiast zbiór Y następnikiem reguły. Czasami, w literaturze, terminem „wielopoziomowa reguła asocjacyjna” określa się regułę asocjacyjną, której poprzednik i/lub następnik zawiera nazwaną grupę elementów taksonomii. W takim przypadku, reguły opisujące asocjacje pomiędzy elementami reprezentowanymi przez liście taksonomii nie są, w myśl tej definicji, wielopoziomowymi regułami asocjacyjnymi. Definicje wsparcia i ufności reguły wielopoziomowej będą identyczne jak w przypadku binarnych jednopoziomowych reguł asocjacyjnych, czyli wielopoziomowa reguła asocjacyjna X -> Y posiada wsparcie s w bazie danych D, 0 <= s <= 1 , jeżeli s% transakcji w D wspiera X U Y. Mówimy, że wielopoziomowa reguła asocjacyjna X -> Y posiada ufność c w bazie danych D, 0 <= s <= 1 , jeżeli c% transakcji w D, które wspierają X, wspierają również Y.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>