ED-4.2-m04-1.0-Slajd28

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problem oceny reguł asocjacyjnych

Problem oceny reguł asocjacyjnych


Na zakończenie wykładu powróćmy do problemu oceny reguł asocjacyjnych. J.Han w swoim fundamentalnym podręczniku dotyczącym eksploracji danych sformułował następujące pytanie: [W jaki sposób system eksploracji danych, odkrywając reguły asocjacyjne, może określić, które ze znalezionych reguł są interesujące dla użytkownika?]. Otóż okazuje się, że reguły o dużym wsparciu niekoniecznie muszą okazać się interesujące. Co więcej okazuje się, że reguły te są z reguły dobrze znane użytkownikom. Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do reguł o wysokim współczynniku ufności, czyli reguł pewnych najczęściej również dobrze znanych użytkownikom. Okazuje się, że w ostatecznym rozrachunku przydatność reguły potrafi określić tylko i wyłącznie użytkownik.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>