ED-4.2-M13-1.0-Slajd22

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Struktury danych: pliki sygnaturowe (1)

Struktury danych: pliki sygnaturowe (1)


Drugą, popularną strukturą danych wspierającą przechowywanie i wyszukiwanie dokumentów tekstowych jest struktura pliku sygnaturowego. Idea tej organizacji danych opiera się na sygnaturowej reprezentacji dokumentu jako zbioru słów kluczowych. Czym jest sygnatura dokumentu? Sygnatura dokumentu reprezentuje zbiór słów kluczowych opisujących dany dokument. Sygnatura dokumentu jest złożeniem (superpozycją) sygnatur słów opisujących dany dokument. Taki sposób tworzenia sygnatury dokumentu nazywamy kodowaniem z nakładaniem (ang. superimposed coding). Czym jest sygnatura słowa? Jest to ciąg bitów o stałej długości (np. b). Pojedyncze słowo jest reprezentowane przez k bitów ustawionych na 1. Oczywiście, dwa różne słowa mogą być reprezentowane przez te samą sygnaturę. Przykładowo, niech b=6. Niech <1 1 0 0 0 0> oznacza sygnaturę słowa <pies>, natomiast <1 0 0 0 0 1> niech oznacza sygnaturę słowa <kot>. Sygnatura dokumentu zawierającego oba słowa jest złożeniem (superpozycją) sygnatur słów opisujących dany dokument i ma postać: <1 1 0 0 0 1>. Plik sygnaturowy jest plikiem sygnatur dokumentów tekstowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>