ED-4.2-M13-1.0-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Aproksymacja macierzy M

Aproksymacja macierzy M


Niniejszy slajd przedstawia nową reprezentację macierzy M (macierz B), która odpowiada dwóm pierwszym kolumnom macierzy U w rozkładzie SVD macierzy M. Kolumny nowej reprezentacji odpowiadają nowym pseudo-słowom powstałym jako ważona kombinacja oryginalnych słów kluczowych. Zauważmy, że w nowej dwu-wymiarowej przestrzeni dokumenty wyraźnie grupują się w dwóch klastrach, co przedstawia schematyczny rysunek zamieszczony na slajdzie. Okazuje się, analizując składowe główne nowej przestrzeni, że pierwsze pseudo-słowo uwzględnia w większym stopniu (nadaje im największe wagi) dwa pierwsze słowa kluczowe: bazy_danych i SQL, natomiast drugie uwzględnia w większym stopniu słowa kluczowe regresja, wiarygodność i liniowa. Stąd, pierwszy klaster jest utworzony przez dokumenty związane z problematyką bazodanową, natomiast drugi z klastrów zawiera głównie dokumenty związane z analizą danych. Zaletą zastosowanej aproksymacji jest znalezienie, stąd nazwa techniki – ukryte indeksowanie semantyczne, niejawnego związku pomiędzy dokumentami, które w oryginalnej reprezentacji są mało podobne do siebie. Rozważmy dwa dokumenty d11 i d12, z których dokument d11 zawiera słowo kluczowe bazy_danych (niech częstość wynosi 10), natomiast dokument d12 zawiera słowo kluczowe SQl (niech częstość wynosi również 10). W oryginalnej reprezentacji TF, oba dokumenty będą mało podobne do siebie, ponieważ nie zawierają żadnych wspólnych słów. W nowej reprezentacji, oba dokumenty znacznie się do siebie zbliżą, gdyż oba dotyczą tej samej problematyki bazodanowej. Ta zaleta ukrytego indeksowania semantycznego przejawia się również w odniesieniu do zapytań. Gdybyśmy zdefiniowali zapytanie o dokumenty dotyczące baz danych w odniesieniu do oryginalnej reprezentacji, to dokument d12, jako nie zawierający słowa kluczowego nie pojawiłby się w wyniku zapytania. W przypadku nowej reprezentacji, jako dokument odnoszący się do problematyki baz danych, dokument d12 znalazłby się w wyniku zapytania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>