BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Szacowanie kosztu wykonania planu zapytania

Szacowanie kosztu wykonania planu zapytania


Jak już wspomnieliśmy, zdecydowana większość komercyjnych systemów zarządzania bazami danych stosuje zarówno optymalizację regułową jak i optymalizację kosztową. Optymalizacja kosztowa polega, najogólniej mówiąc, na wygenerowaniu wszystkich możliwych planów wykonania zapytania, oszacowaniu kosztu wykonania tych planów i wyborze planu o „najmniejszym” koszcie. Najczęściej, wygenerowanie wszystkich możliwych planów wykonania jest niemożliwe, stąd, optymalizator ogranicza się do pewnego podzbioru planów wykonania zapytania.

Kluczowe znacznie ma w przypadku optymalizacji kosztowej oszacowanie kosztu wykonania danego planu. Dla każdego planu wykonania zapytania optymalizator musi oszacować:

–Szacunkowy koszt wykonania każdego operatora w planie zapytania (zależny od rozmiarów argumentów wejściowych operatora)

–Szacunkowy rozmiar wyniku wykonania każdego operatora w planie zapytania (dane znajdują się w katalogu bazy danych, dla operacji selekcji i projekcji zakładamy niezależność atrybutów).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>