BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Operacje połączenia

Operacje połączenia


Oszacowanie rozmiaru wyniku wykonania operacji połączenia relacji Wykładowca i Etaty , w oparciu o oszacowanie selektywności przedstawione na slajdzie 19, daje 330 krotek, przy założeniu, że liczba różnych wartości atrybutu zarobki relacji Wykładowca wynosi 25, natomiast liczba różnych wartości atrybutu zarobki relacji Etaty wynosi 20. Oszacowanie to wynika z przedstawionego na slajdzie wzoru. Rozmiar relacji Wykładowca wynosi 103, rozmiar relacji Etaty wynosi 80, maksymalna liczba różnych wartości atrybutu zarobki w relacji Etaty i Wykładowca wynosi 25 (max{val(zarobki[Etaty]), val(zarobki[Wykładowca])}). Stąd, rozmiar wyniku operacji połączenia wynosi: 103*80/25 = 330.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>