BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd21

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Histogramy (1)

Histogramy (1)


Jak już wspominaliśmy, szacowanie wyników wykonania operacji składających się na dany plan zapytania w oparciu o współczynniki selektywności charakteryzuje się dużą niedokładnością. Zaletą tego podejścia jest prostota i łatwość obliczania współczynników selektywności. W ostatnim czasie, coraz częściej, wykorzystuje się do szacowania rozmiarów wyników histogramy.

Histogramy umożliwiają uzyskanie znacznie dokładniejszych oszacowań rozmiarów wyników wykonania operacji. Histogramy występują w różnych wersjach:

- Histogram typu equi-depth (o równej głębokości) oznacza histogram, w którym dla każdego pojedynczego interwalu histogramu występuje równa liczba wartości atrybutu;

- Histogram typu equi-width (o równej szerokości) oznacza histogram, w którym wszystkie interwały posiadają równą szerokość.

Ze względu na znaczenie operacji połączenia w systemach relacyjnych baz danych i trudności w oszacowaniu rozmiaru tej operacji, histogramy są szczególnie przydatne do oszacowania wyniku operacji połączenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>