BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przepisywanie zapytań: agregacja i połączenie

Przepisywanie zapytań: agregacja i połączenie


Prezentowany slajd przedstawia podstawową regułę transformacji wyrażeń zawierających operację połączenia i operację agregacji danych. Dane jest drzewo zapytania, przedstawione na slajdzie, które, dla każdego produktu, znajduje łączną liczbę sprzedanych produktów. Zapytanie może zawierać pewne dodatkowe predykaty selekcji. Podstawowa reguła transformacji takich drzew polega na przesunięciu operatora agregacji przed operator połączenia. W konsekwencji, jeden z argumentów operatora połączenia posiada znacznie mniejszy rozmiar, co prowadzi do minimalizacji czasu wykonywania zapytania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>