BD-2st-1.2-w13.tresc-1.1-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Szacowanie rozmiarów i współczynnik selektywności (1)

Szacowanie rozmiarów i współczynnik selektywności (1)


Proces szacowania kosztu wykonania danego planu zapytania opiera się o oszacowanie rozmiarów wyników wykonania operatorów wchodzących w skład danego planu. Przedstawimy obecnie, na kolejnych slajdach, metody szacowania rozmiarów wyników wykonania poszczególnych operatorów. Rozpoczniemy od wprowadzenia współczynnika selektywności. Rozważmy ogólną postać zapytania, wyrażonego w języku SQL, przedstawioną na slajdzie. Górne oszacowanie rozmiaru wyniku zapytania będzie równe iloczynowi rozmiarów relacji wyspecyfikowanych w klauzuli FROM. Oczywiście, to oszacowanie jest oszacowaniem maksymalnym, które, najczęściej, znacznie odbiega od rzeczywistego rozmiaru wykonania zapytania. Szacowanie wyniku wykonania zapytania bazuje głównie na wykorzystaniu w procesie szacowania tak zwanego współczynnika selektywności, który jest związany z każdym predykatem term i odzwierciedla wpływ predykatu na redukcję rozmiaru wyniku.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>