BD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dekompozycja zapytania

Dekompozycja zapytania


Pierwszą fazą przetwarzania zapytania jest faza dekompozycji zapytania. Celem procesu dekompozycji zapytania jest transformacja zapytania wyrażonego w języku wysokiego poziomu na wyrażenie algebry relacji i weryfikacja syntaktycznej i semantycznej poprawności zapytania. Proces dekompozycji składa się z następujących etapów:

–analiza zapytania,

–normalizacja zapytania,

–analiza semantyczna zapytania,

–upraszczanie zapytania,

–restrukturyzacja zapytania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>