BD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd21

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przepisywanie zapytań: podzapytania (1)

Przepisywanie zapytań: podzapytania (1)


Przejdziemy obecnie do przedstawienia bardziej specyficznych reguł transformacji zapytań. Dane jest zapytanie przedstawione na slajdzie. Jak łatwo zauważyć, przedstawione zapytanie zawiera skorelowane podzapytanie zagnieżdżone. Zapytania zawierające skorelowane podzapytania zagnieżdżone są kosztowne w realizacji, gdyż wymagają sprawdzenia, dla każdej krotki zapytania zewnętrznego, czy spełniony jest dla tej krotki warunek podzapytania skorelowanego. Klasyczna metoda transformacji takich zapytań polega na przepisaniu zapytania w taki sposób, aby usunąć zagnieżdżenie (ang. unnesting). Usunięcie zagnieżdżenia polega na zastąpieniu zagnieżdżenia operacją połączenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>