BD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Fazy przetwarzania zapytania

Fazy przetwarzania zapytania


Proces wykonywania zapytania składa się, najogólniej mówiąc, z kilku faz: fazy dekompozycji, fazy optymalizacji zapytania, fazy generacji kodu, oraz fazy wykonania. Zapytanie wyrażone w języku SQL, w fazie dekompozycji, jest transformowane do postaci wyrażenia algebry relacji, umożliwiającej dalsze przetwarzania zapytania. Transformacja zapytania do postaci wyrażenia algebraicznego wymaga dostępu do katalogu bazy danych. W kolejnej fazie, wyrażenie reprezentujące zapytanie jest optymalizowane za pomocą dwóch mechanizmów. Pierwszym jest mechanizm reguł transformacji, który wykorzystując pewien zbiór reguł stara się uprościć zapytanie. Drugim, jest mechanizm optymalizacji kosztowej, który, dla danego wyrażenia, stara się określić optymalny plan wykonania zapytania (m.in. stara się określić optymalne drzewo połączeń). Moduł optymalizatora wykorzystuje w procesie optymalizacji zapytania statystyki, przechowywane w systemie bazy danych, dotyczące relacji, atrybutów i indeksów (rozmiary relacji, liczba stron relacji, liczba różnych wartości atrybutu, itp.). W kolejnym kroku, dla znalezionego planu wykonania zapytania, generowany jest kod zapytania, który jest, następnie, uruchamiany przez tak zwany silnik zapytań (ang. query engine).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>