BD-2st-1.2-w12.tresc-1.1-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Analiza semantyczna zapytania (4)

Analiza semantyczna zapytania (4)


Dla ilustracji problemu zapytań niepoprawnie sformułowanych rozważmy przykładowe zapytanie przedstawione na slajdzie. Skonstruujmy dla podanego zapytania graf połączenia relacji. W grafie tym, przypomnijmy, wierzchołki odpowiadają relacjom, natomiast luki odpowiadają operacjom połączenia wyspecyfikowanym w zapytaniu. Zapytanie zawiera trzy relacje. Zatem, graf połączenia relacji będzie zawierał 4 wierzchołki. Po uzupełnieniu grafu lukami reprezentującymi operacje połączenia wyspecyfikowane w zapytaniu, otrzymujemy graf przedstawiony na slajdzie. Łatwo zauważyć, że podane zapytanie jest źle sformułowane, gdyż graf nie jest spójny. W zapytaniu brakuje warunku połączeniowego v.propertyNo = p.propertyNo.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>