BD-1st-2.4-lab11.tresc-1.1-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Selekcja – instrukcja CASE (1)

Selekcja – instrukcja CASE (1)


Drugim rodzajem operacji selekcji jest instrukcja CASE. Pozwala ona na testowanie wielu warunków, jej zapis jest bardziej zwięzły niż zapis instrukcji IF ... THEN.

Instrukcja CASE ma dwie postaci. W pierwszej po słowie CASE umieszczamy wyrażenie. Wartość wyrażenia jest dopasowywana do jednej z wartości, umieszczonych po słowach WHEN. Jeśli dopasowanie zakończy się powodzeniem dla wartość_i, wykonywana jest sekwencja poleceń_i. Opcjonalna sekcja, rozpoczynająca się od słowa ELSE, umożliwia zdefiniowanie sekwencji poleceń, które zostaną wykonane w przypadku, gdy nie zajdzie żadne dopasowanie. Istotnym ograniczeniem tej postaci instrukcji CASE jest możliwość testowania tylko równości wyrażenia z dostarczonymi wartościami

Druga postać instrukcji CASE nie posiada powyższego ograniczenia. W każdej z klauzul WHEN znajduje się warunek logiczny, jeśli jest on prawdziwy, wykonana zostaje sekwencja poleceń umieszczona po słowie THEN danej klauzuli WHEN. Podobnie jak w pierwszej postaci można dodać sekcję ELSE, której sekwencja poleceń zostanie wykonana w przypadku, gdy żaden z warunków nie będzie prawdziwy.

W obu postaciach instrukcji CASE po znalezieniu pierwszego dopasowania lub pierwszego prawdziwego warunku dalsze poszukiwanie nie jest kontynuowane.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>