AWWW-1st3.6-w10.tresc-1.1-Slajd32

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Struts: przykład aplikacji (1/6)

Struts: przykład aplikacji (1/6)


Na kolejnych slajdach tworzenie aplikacji Struts zostanie zilustrowane prostym przykładem. Przykładowa aplikacja obsługuje logowanie użytkownika do systemu.

1. Użytkownik wprowadza dane do formularza HTML.

2. Po zatwierdzeniu formularza obsługa żądania po stronie serwera rozpoczyna się od wywołania kontrolera.

3. Kontroler tworzy obiekt Form Bean i umieszcza w nim wartości parametrów przekazanych z formularza.

4. Kontroler uruchamia akcję wskazaną w żądaniu. Decyzję o tym jaką akcję wywołać i jaki obiekt Form Bean dla niej wcześniej przygotować, kontroler podejmuje w oparciu o zawartość pliku konfiguracyjnego struts-config.xml.

5. Jeśli akcja pozytywnie zweryfikuje dane podane przez użytkownika, to zwróci etykietę „success”, która spowoduje, że kontroler przekieruje użytkownika do strony Success.jsp.

6. W przeciwnym wypadku, akcja zwróci etykietę „failure”, która spowoduje, że kontroler przekieruje użytkownika do strony Failure.jsp.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>