AWWW-1st3.6-w02.tresc-1.1-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Selektory (1/2)

Selektory (1/2)


Ten i następny slajd przedstawiają znaczenie najważniejszych konstrukcji selektorów:

  • * - spełniony przez każdy element,
  • E - spełniony przez każdy element E (np. BODY),
  • E F - spełniony przez każdy element F zagnieżdżony wewnątrz elementu E,
  • E > F - spełniony przez każdy element F zagnieżdżony bezpośrednio wewnątrz elementu E,
  • E + F - spełniony przez każdy element F, który następuje bezpośrednio za elementem E,
  • A:link - spełniony przez każdy link <A>, który nie został jeszcze odwiedzony,
  • A:visited - spełniony przez każdy link <A>, który został już odwiedzony,


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>